Все праздники. 17 январь


Международные

День забудь свои Новогодние обещания (Ditch New Year’s Resolutions Day)

 • 17 января празднуется день, в который большинство людей уже готовы отказаться от своих новогодних резолюций и позабыть обещанное. День забудь свои Новогодние обещания дает вам возможность забыть свои новогодние резолюции и обещания и не вспоминать уже о них до следующего Нового года.

День детских изобретений (Kid Inventors Day)

 • День детских изобретений отмечается ежегодно 17 января. Это день создан для того, чтобы побудить всех детей во всем мире думать нестандартно, чтобы попытаться что-нибудь изобрести. Многие не знают, что очень много вещей, которые мы с вами используем в повседневной жизни изобрели именно дети. Например, фруктовое мороженое, шрифт Брайля, наушники и т.д., В этот день также отмечается День рождения гениального и талантливого изобретателя Бенджамина Франклина. Он - самый ранний известный детский изобретатель, потому что в возрасте двенадцати лет он изобрел плавательные ласты.

Երեխաների հայտնագործությունների օրը (Kid Inventors’ Day)

 • Գիտեք արդյոք, թե ինչն է միավորում ջրային դահուկները, մորթյա ականջակալները, փայտիկով մրգային պաղպաղակը և Բրայլյան շրիֆտը: Այս բոլոր առարկաները հայտնագործել են երեխաները; Ամեն տարի մոտ 500 հազար երեխաներ և պատանիներ հայտնագործում են տարբեր տիպի համակարգչային խաղեր, ստեղծում են ռոբոտներ և տեխնիկական տարբեր միջոցներ:
 • Հունվարի 17-ը ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես երեխաների հայտնագործույթունների օր: Հատկանշանական է, որ որպես նման տոնի օր ընտրվել է նշանավոր քաղաքական գործիչ Բենջամին Ֆրանկլինի ծննդյան օրը: Լողալու համար նախատեսված թիակները, որոնք հագնում էին թևերի վրա, Բեն Ֆրանկլինը հայտնագործել է 12 տարեկանում: 1718 թվականին 12-ամյա Բենջամինը լողափ է գնում ձկան լողակներ հիշեցնող երկու տարօրինակ իրերով: Չնայած, որ ընկերները նրան ծաղրում են, Բենջամինն այդ օրը նրանցից զգալիորեն արագ է լողում: Այդպես ի հայտ են եկել լողաթևերը: 15-ամյա հասակում Բենջամինը ևս մեկ օգտակար իր է տվել աշխարհին` ճոճաթոռը: Սովորական աթոռին նա փայտի տաշած, կոր կտորներ է ամրացրել: Ֆրանկլինի հայտնագործությունների պատվին էլ մանկական հայտնագործությունների օրը նշվում է նրա ծննդյան օրը:

День свободы аппаратного обеспечения (Hardware Freedom Day)

 • День свободы аппаратного обеспечения - ежегодное мероприятие, проводимое 17 января. Оно было инициировано Фондом цифровой свободы с целью повышения осведомленности о свободном/открытом оборудовании и поощрения к его использованию и созданию.

Всемирный день снега  (World Snow Day)

 • В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция - в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник - Всемирный день снега. Другое его название - Международный день зимних видов спорта. Цель праздника - повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

Всемирный день религии (World Religion Day)

 • Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН, в мире отмечается Всемирный день религии. Свою историю данный праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора. Ведь во многом история человеческой культуры и цивилизации – это история религий. А чувство общей веры, как показывает история, является одним из ведущих объединяющих людей факторов. Поэтому главная идея, лежащая в основе сегодняшнего праздника, который в настоящее время получил широкое распространение в мире,- «Религия должна служить причиной для единения». 

Религиозые

Армянская Апостольская Церковь - День памяти Св. Отшельника Антония 

 • Отшельничество (монашество) является специфичной формой внутреннего бытия христианской Церкви. Оно восходит к самым истокам христианства. Родиной монашества стал Египет, а основателем его признаётся Антоний Великий. Из Египта монашество проникает в Палестину, а затем распространяется по всей Римской империи и выходит за её пределы. Своей главной целью монашество ставило восстановление полноты Богообщения, утраченного человечеством.
 • Уход (отречение) от мира являлся лишь средством для спасения этого мира. Монах – это аскет или подвижник, который добивается осуществления религиозно-нравственного совершенства путём напряжения всех своих душевных и телесных сил, посредством неустанной борьбы с различными препятствиями. Такими отшельниками были святые Антоний, мученик Трифон, отшельник Парсам, живший в пустынях Сирии в середине 5-го века и египетский отшельник Онуфрий.
 • Святой Антоний родился в Египте (ок. 250) от благородных и богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. Восемнадцати лет он лишился своих родителей. Однажды Антоний вошел в церковь и услышал евангельские слова: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной» (Мат. 19:21). Эти слова поразили Антония. Вскоре после этого он отказался от наследства родителей в пользу бедных жителей своего селения, оставил город и дом, чтобы жить уединенно и служить одному Господу. Много искушений и борьбы вынес этот великий подвижник: он страдал от голода и жажды, от холода и зноя. 
 • Двадцать лет жил Антоний в своем уединении, когда некоторые из друзей его, узнав об его местопребывании, пришли, чтобы поселиться вокруг него. Долго они стучали к нему и просили выйти к ним из своего добровольного заключения; наконец Антоний отворил дверь и вышел. Они удивились, не найдя в нем следов изнурения, хотя он подвергал себя величайшим лишениям. Небесный мир царствовал в его душе и отражался на лице. Спокойный, сдержанный, ко всем одинаково приветливый, старец скоро сделался отцом и наставником многих.
 • Пустыня оживилась:  множество людей пело, читало, постилось, молилось, трудилось, служило бедным. Святой Антоний не давал своим ученикам каких-либо определенных правил для монашеской жизни. Он заботился только о том, чтобы укоренить в них благочестивое настроение, внушал им преданность воле Божией, молитву, отрешение от всего земного, неусыпный труд. К нему стали приходить искавшие его молитв и наставлений. Приводили к нему болящих; он молился о них и исцелял их.
 • Святой Антоний скончался в глубокой старости (105 лет, в 356 г.) и за свои подвиги заслужил наименование Великого.
 • Этот праздник будет встречаться на следующие даты՝ 2023-01-17, 2024-08-01, 2025-01-18, 2026-01-19, 2027-08-03, 2028-01-18, 2029-01-18, 2030-01-24.

Армянская Апостольская Церковь - День памяти Свв. Отшельников Трифона, Парсама и Онуфрия 

 • Святой мученик Трифон родился во Фригии. С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Когда на царский престол вступил император Декий (249-251), жестокий гонитель христиан, ему было донесено, что святой Трифон смело проповедует веру во Христа и многих приводит ко Крещению. Святой был схвачен и приведен на допрос, во время которого безбоязненно исповедал свою веру. Его подвергли жестоким истязаниям: били палками, терзали тело железными крючьями, обжигали раны огнем. Все пытки святой Трифон мужественно претерпевал, не издавая ни единого стона. Наконец, он был осужден на усечение мечом. Это произошло в городе Никее в 250 году. Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в Константинополь, а затем в Рим.
 • Святой Онуфрий жил в полном одиночестве в дикой пустыне 60 лет. В молодости он воспитывался в Фиваидском монастыре Эрити. Узнав от старцев о великой тяжести и высоте жизни пустынников, святой Онуфрий возгорелся духом подражать их подвигам. Ночью он тайно вышел из обители и увидел пред собой светлый луч. Святой испугался и решил вернуться, но голос Ангела-хранителя подвиг его на дальнейший путь. В глубине пустыни преподобный Онуфрий нашел пустынника и остался учиться у него пустынному житию. Как и другие отшельники, святой силой молитвы исцелил и спас от мук многих страждующих. Именно поэтому при исцелении детей и во время тяжелых родов с молитвами чаще всего обращаются к святому Онуфрию.
 • Этот праздник будет встречаться на следующие даты՝ 2023-01-17, 2024-08-01, 2025-01-18, 2026-01-19, 2027-08-03, 2028-01-18, 2029-01-18, 2030-01-24.

Католические - День святого Антонио (Festa di Sant’ Antonio Abate)

 • 17 января итальянцы празднуют День аббата святого Антонио. Этот день отмечается во всей Италии, но особенно красочные и широкие празднования проходят в южной и центральной Италии. Святой Антонио прославился тем, что стал одним из первых, кто опробовал аскетическую жизнь в пустыне, будучи полностью оторванным от цивилизации. Поэтому, его по праву считают основателем монашества, нового духовного движения того времени.

Православие - Собор 70-ти апостолов

 • Апостолы от семидесяти (или от 72) - последователи Иисуса Христа, проповедавшие Его учение в I веке (кроме двенадцати апостолов и апостола Павла). В Евангелии от Луки сообщается об избрании Иисусом Христом семидесяти учеников, дополнительно к двенадцати: После сего избрал Господь и других семьдесят [учеников], и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.
 • Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, Клеопы, Симеона, Варнавы (Иосифа), Варсавы (Иуста, Иосифа, Иосии), Фаддея, Анании, первомученика архидиакона Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Родиона (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасона, Сосипатра, Олимпа (Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Акилы, Фортуната и Ахаика, Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера, (Кифы, Кесаря и Алфея).

Национальные

Греция - Патрский карнавал 

 • Патрский карнавал - крупнейшее культурное событие Греции и один из крупнейших карнавалов в мире. Насчитывает 160 лет истории. Празднования начинаются 17 января и длятся до наступления Чистого понедельника. Во время карнавала в Патрах проходят не только запланированные мероприятия, но и множество спонтанных танцев, шествий, гуляний. Заканчивается карнавал праздником Апокриес, с парадом экипажей. В завершение проходит ритуал сжигания короля карнавала в порту Патр.

Россия - День творчества и вдохновения

 • О том, как появился этот праздник и почему его отмечают именно 17 января, ничего не известно. Но он уже прочно обосновался в календаре неофициальных праздников. Обычно дата отмечается людьми, чья жизнь, увлечения или работа тесно переплетены с миром искусства. Это сотрудники художественных студий, музыкальных школ, представители вокальных и танцевальных коллективов. Кроме того, этот праздник считают своим люди, имеющие интересные хобби, требующие немалого мастерства и фантазии.

Россия - День задабривания телефонного божества

 • Тот-кто-сидит-в-телефоне - очень капризен. Он - на связи со всей вселенной и, осознавая свою важность, иногда очень любит пошутить. То соединит не с тем, с кем нужно, то вовсе не соединяет, но если очень-очень надо, - может и сам связаться с необходимым нам человеком. Разве у вас так не бывало?! И мы ходим по кругу, гипнотизируя взглядом, или стучим трубкой об стену, или топчем в бессильной ярости свой мобильник! А надо-то совсем немного - налить стопочку чего-нибудь вкусного и выпить с ним за компанию, предварительно чокнувшись с аппаратом.  Или станцевать вместе с ним зажигательную джигу! Или вот просто с самого утра, набрав целый мешок "добра", отдать его всей телефонной братии, которая живет в вашем доме, и обязательно пообещать говорить только доброе в телефонные трубки!

США - День Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin Day) 

 • День Бенджамина Франклина - это ежегодный праздник, отмечаемый 17 января. Он считался известным эрудитом и одним из отцов-основателей Соединенных Штатов. Бенджамин Франклин также является автором, ученым, изобретателем, публицистом, политиком, масоном, почтмейстером, юмористом, социальным активистом, государственным деятелем и дипломатом. Поэтому этот день посвящен Бенджамену Франклину и его невероятной работе на благо нации.

США - Национальный день бутлегера (National Bootlegger’s Day) 

 • Национальный день бутлегера отмечается ежегодно 17 января. 17 января - День Рождения виски Templeton Rye, бутлегера Аль Капоне и сына другого бутлегера, Мерил Керхофф. Самое раннее использование термина бутлегер было в 1880-х годах на Среднем Западе, когда кто-то прятал фляги с ликером в ботинках, отправляясь торговать с коренными американцами.  Этот термин нашел свое постоянное место в американском словаре, когда в 1920 году конгресс принял восемнадцатую поправку, запрещающую производство, транспортировку и продажу алкоголя.

США - День канатной дороги (Cable Car Day) 

 • В начале 1871 года уроженец Великобритании, житель США Эндрю Смит Холлидей получил первый патент на изобретение канатной дороги, что стало поводом для учреждения Дня канатной дороги.

США - День рождение Мишель Обама (Michelle Obama’s Birthday) 

 • Как первая леди, Мишель Обама завоевала сердца американцев вдохновляющими речами и добрыми делами. Она призвала молодых женщин поверить в свое будущее, говорив, что тяжелая работа может привести к бесконечным возможностям. Однажды президент Обама упомянул о «силе, грации и решимости» Мишель. 17 января американцы также просто вспоминают о ее прекрасном чувстве стиля.

США - День горячего рома с маслом (National Hot Buttered Rum Day) 

 • Ром с горячим маслом - это смешанный напиток, содержащий ром, масло, горячую воду или сидр, подсластитель и специи, такие как корица, мускатный орех и гвоздика. Его корни уходят к колониальной Америке, но, вероятно, он происходит из Европы. Его чаще всего подают осенью и зимой, когда холодно и уютно, и его называют «комфортная еда в кружке».  Горячий ром с маслом считается одним из старейших «смешанных напитков» в истории Америки. Упоминание об этом напитке датируется еще 1600-ми годами.