Необычные праздники. 6-ое января


Международные

Всемирный день детей-сирот войны (World Day for War Orphans)

 • Всемирный День сирот войны - это день повышения осведомленности международного сообщества о многочисленных детях, пострадавших в результате военных действий и оставшихся без семей. Он был инициирован французской организацией, чтобы позволить всему миру признать тяжелое положение особенно уязвимой группы.

День яблони (Apple Tree Day)

 • Яблоки обладают различными полезными свойствами для здоровья, и этот праздничный день был создан, чтобы побудить каждого из нас со всего мира узнать о важности яблока и его питательной пользе. Наполните свой день свежим яблоком, яблочным соком, яблочным пирогом и всеми этими продуктами из яблок.

Религиозные

Армянская Апостольская Церковь - Святое Рождество и Богоявление 

 • 6 января Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Богоявление и Рождества Иисуса Христа, в память событий Рождения и Крещения Иисуса Христа. Во время Крещения Господа явилось свидетельство от Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мат. 3:17, Марк. 1:11, Лук. 3:22) и Дух Святой в виде голубя снизошёл на Христа. Так происходит второе Богоявление. Таким образом, двойное откровение Богоявления через Рождество и Крещение Христа церковь празднует воедино 6-го января и под общим названием «Откровение» или «Богоявление». Праздник начинается с вечера 5-го января и простирается за полночь. 5-го января празднуется Сочельник Богоявления и служится Св. Литургия. Утром 6-го января также служится Св. Литургия, после чего совершается обряд освящения воды – в память Крещения Иисуса (в народе говорят: «Крест в воду падает»). Своим Крещением Иисус освятил воду.
 • Служитель Литургии добавляет в воду св. Миро и благословляет её молитвой. Согласно традиции, верующие люди несут в свои дома немного этой воды, как целебное средство для больных, так как  вода, освященная в этот день, именуется крещенской и обладает особенными благодатными свойствами. Крещенскую воду следует благоговейно хранить и относиться к ней, как к великой святыне. Благую весть рождения Христа передают и священники, посещая верующих и освящая их дома.
 • Рождество Иисуса происходило так. По приказу императора Августа была проведена перепись населения Римской империи, в состав которой входила и Палестина. Согласно тому, каждый гражданин должен был регистрироваться в городе, откуда он происходит. Иосиф, взяв Марию, отправился в иудейский Вифлеем. Ни в одной гостинице места им не нашлось. Они приютились в пещере, где был хлев, и там Она родила Иисуса. Сын Божий родился в бедности, в невзрачной пещере, подобны которым и наши души.  Свидетелями Рождества Христова были пастухи из ближайших сёл, которым ангелы донесли благую весть о рождении Спасителя: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лук. 2:14). Затем волхвы, ведомые новой звездой, пришли с востока, чтобы поклониться Младенцу. Они принесли Ему три дара - золото как царю, ладан как Богу и смирну как смертному человеку, а после вернулись в свои земли.

Հայ Առաքելական Եկեղեցի - Սուրբ Ծնունդ և Աստվածահայտնություն

 • Հունվարի 6-ին Հայ Առաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտնության տոնը, որը Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան և մկրտության հիշատակումն է: Աստված մարդացավ և հայտնվեց մարդկանց: Քրիստոսի մկրտության ժամանակ Հայր Աստված վկայում է. «Դա է իմ սիրելի Որդին, որն ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը» (Մատթ. 3:17, Մարկ. 1:11, Ղուկ. 3:22) և Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջնում է Քրիստոսի վրա: Տեղի է ունենում երկրորդ աստվածահայտնությունը: Այսպիսով, Քրիստոսի Ծննդյան և Մկրտության միջոցով հաստատված երկու աստվածահայտնությունները եկեղեցում տոնում են միասին` հունվարի 6-ին «Հայտնություն» կամ «Աստվածահայտնություն» ընդհանուր անվամբ:
 • Հունվարի 6-ի առավոտյան մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, որից հետո` կատարվում է Ջրօրհնեքի կարգ (ըստ ավանդույթի` խաչը ջուրն իջեցնելը խորհրդանշում է Հիսուսի Հորդանան գետը մտնելը): Պատարագիչը խաչով, ապա մյուռոնով օրհնում է ջուրը և հավատացյալներն այդ ջրից տուն են տանում, որպես օրհնություն ու բուժիչ դեղ հիվանդների համար: Այնուհետև քահանան այցելում է հավատացյալների տներն` ավետելու Հիսուս Քրիստոսի Ծնունդը: Այստեղից էլ առաջացել է Տնօրհնեքի կարգը:
 • Հիսուսի ծնունդն այսպես եղավ: Օգոստոս կայսեր հրամանով կայսրությունում մարդահամար անցկացվեց: Յուրաքանչյուր ոք գնաց իր ծննդավայրը` գրանցվելու: Հովսեփն էլ Սուրբ Կույս Մարիամի հետ Բեթղեհեմ եկավ: Երբ Սուրբ Կույսի հղության օրերը լրացան, և ոչ մի պանդոկում գիշերելու տեղ չգտնվեց, նրանք ստիպված մի քարայրի մեջ տեղավորվեցին, ուր ծնվեց Հիսուսը: Աստծո Որդին մի անփառունակ քարայրում` աղքատության մեջ ծնվեց, ինչը մեր հոգիների ճշմարիտ խորհրդանշանն է: Ծննդյան վկաները մոտակայքի հովիվներն էին, որոնց հրեշտակներն էին տեղեկացրել Փրկչի Սուրբ Ծննդյան մասին` երգելով. «Փառք Աստծուն՝ բարձունքներում և երկրի վրա խաղաղություն և հաճություն՝ մարդկանց մեջ»: (Ղուկ. 2:14):  Այնուհետև արևելքից եկան մոգեր, ում մի աստղ էր առաջնորդել, և երկրպագեցին Մանուկին, ընծաներ մատուցեցին ու գնացին իրենց երկրները:

Католический - Богоявление (Epiphany)

 • Богоявление, также известное как маленькое Рождество, или День трех Королей, является одним из самых важных Христианских праздников. Он празднует откровение Бога-Сына как человека в Иисусе Христе. Праздник отмечается 6 января в большинстве западных христианских конфессий.

Католический - Праздник святого Андре Бессетта (Feast of Saint André Bessette)

 • Святой Андре Бессетт стал первым святым Конгрегации Святого Креста, когда он был канонизирован Папой Бенедиктом XVI, став святым Андре Монреальским. Является значительной фигурой Римско-Католической Церкви среди франкоязычных верующих в Канаде, которому приписывают тысячи чудесных исцелений.

Православный - Рождественский сочельник (Навечерие Рождества Христова)

 • Для многих христиан празднование Рождества начинается в канун Рождества, отмечаемого 24 декабря. Однако большинство Православных и Восточно Православных церквей все еще используют старый юлианский календарь, который на 13 дней отстает от григорианского календаря, поэтому их Сочельник приходится на 6 января по Григорианскому календарю.

Национальные

Германия - Пирог волхвов (Dreikönigskuchen) 

 • Один раз в год угощение кусочком Пирога волхвов (Королеский пирог) является одним из самых ярких моментов Богоявления во многих регионах Германии и в немецкоязычных странах. Пирог, испеченный в честь Трех царей (Heilige Drei Könige), Каспара, Мельхиора и Вальтасара, печётся ежегодно 6 января.

Индия - Путрада Экадаши (Putrada Ekadashi) 

 • Путрада Экадаши происходит в январе на одиннадцатый день светлой половины лунного цикла. Он переводится как «податель сыновей», и пост в этот день в сочетании с подношением Пуджи Господу Вишну может благословить верующего детьми. Преданные начинают пост с рассвета экадаши и заканчивают его на следующее утро.

Ирландия - Маленькое Рождество (Nollaig na mBan) 

 • Маленькое Рождество или Женское маленькое Рождество - это последний день Рождества в Ирландии, и время, когда все сезонные украшения должны быть сняты и убраны. Суеверие гласит, что если этого не сделать, то придёт несчастье. Также в этот день принято, чтобы женщины собирались вместе и радовались своему Рождеству.

Испания - День трёх королей (Three Kings Day)

 • День трех королей отмечается больше всего в Испании и Латинской Америке, а также по всей Европе. Это средневековая западная традиция о дарах трех королей, также известных как три мудреца или волхва. Мельхиор, Каспар и Вальтасар передвигались на лошади, верблюде и слоне, чтобы одарить младенца Иисуса дарами в виде золота, ладана и миры.

Италия - Ла Бефана (La Befana) 

 • Для итальянцев Ла Бефана (Рождественская ведьма) - такой же знаменательный праздник, как и Рождество, особенно для итальянских детей. Согласно итальянскому фольклору, Ла Бефана, похожая на ведьму женщина верхом на метле, отказалась присоединиться к мудрецам в их путешествии, чтобы увидеть младенца Иисуса.

Латвия - Звездный день (Zvaigznes diena) 

 • Звездный день - древний христианский праздник. Три мудреца с Востока увидели звезду над Вифлеемом и отправились на поиски новорожденного Царя Иудеев. Этот праздник еще называют Языческим воскресеньем, потому что раньше в этот день на дверях латвийских домов рисовали крест, чтобы защитить людей и животных от литовцев.

Мексика - День медсестер (Día de la Enfermería) 

 • 6 января Мексика празднует не только День трех королей, но и День медсестры. Происхождение празднования Дня медсестры в Мексике восходит к 1931 году, когда доктор Хосе Кастро Виллаграна, тогдашний директор больницы Хуарес в Мексике, выбрал эту дату, потому что назвал медсестер «подарком королей» для пациентов.

Россия - Хур-хрум-день

 • Если ты до сих пор не догадался, что это за Хур-хрум-день такой, то тебе точно не хватает йода.
 • А вот с любителями хурмы такой оплошности уж точно не случилось бы. Они, кажется, давно поняли, что сегодня - День хрумканья хурмой! Запасайся скорее и ты этими оранжевыми «солнышками». Они не только дополнят твой организм капелькой йода, но и принесут с собой знакомый с детства вкус, согреют душу позитивным цветом и добавят частичку радости даже в самый непогожий день.
 • Какую страну считать родиной этой жизнеутверждающей ягоды: Китай или Японию – ученые спорят давно. А вот полезные свойства хурмы, наоборот, сомнений не вызывают.
 • В хурме содержится полезный макроэлемент калий, поэтому ее рекомендуют людям с заболеваниями сердца.
 • Витамины А и С отлично укрепляют иммунитет, поэтому если ты простудился, просто разведи сок хурмы с 4-мя ложками теплой воды и прополощи больное горло.
 • Если твое лицо в зеркале кажется слишком бледным, включи в свой рацион хурму: имеющиеся в ее составе железо и кальций способствуют кроветворению.
 • Магний, углеводы и фруктоза – а ими прямо наполнены эти рыжие «мячики» - отлично успокаивают нервную систему, поэтому хурма является, по сути, натуральным лекарством от эмоциональной нестабильности и даже депрессии.
 • Если вдруг хурма оказалась слишком твердой и не по-детски вяжет рот, не расстраивайся! Просто оставь ее на несколько дней в холодильнике – так ты сможешь продлить свой Хур-хрум-день!

США - Национальный день технологий (National Technology Day)

 • Национальный день технологии признает достижения технологии - то, что она сделала для человечества и тех, кто внес свой вклад в ее развитие, - и смотрит в будущее технологий, способствуя возникновению новых инноваций и прорывов. День чествует технологические достижения, оказавшие влияние на повседневную жизнь.

США - Национальный день объятий (National Cuddle Up Day)

 • Национальный день объятий выпадает на 6 января по очень важной причине. Поскольку в январе одни из самых низких температур в году, это отличный повод, чтобы согреться - обниматься с самыми близкими людьми! Знаете ли вы, что в некоторых городах США вы можете даже заплатить кому-нибудь, чтобы он обнимался с вами?

США - Национальный день «Позовите поэта на обед» (National Take a Poet to Lunch Day)

 • Национальный день «Позовите поэта на обед» -  это причудливый праздник, который, действительно, придётся по душе любому поэту. Что может быть лучше, чтобы есть в сопровождении поэта, слушая его стишки и поэтические мысли, которые и душу успокоят и стресс снимут и отвлекут от забот и хлопот.

США - Национальный день бобов (National Bean Day)

 • Хотите знать, почему Национальный день бобов проводится 6 января? В этот день в 1884 году умер известный генетик Грегор Мендель. Мендель использовал бобовые и гороховые растения для разработки теорий генетики растений. Таким образом, празднование дня бобов больше связано с научными разработками, чем с вкусными рецептами с бобами.

США - Национальный день песочного печенья (National Shortbread Day)

 • Шотландское песочное печенье произошло из средневекового бисквитного хлеба, который представлял собой дважды выпеченную булочку, посыпанную сахаром и специями и застывшую в сухарях. Масло заменили дрожжами и родилось песочное печенье. Это хороший повод приготовить песочное печенье на десерт. 

США - Национальный день Смита (National Smith Day)

 • Созданный Адриенн Сиу Куперсмитом в 1994 году, Национальный день Смита чествует людей с фамилией Смит, а также тех, у кого фамилия производная от Смит. Не считая вариаций имени, почти три миллиона человек в Соединенных Штатах имеют фамилию Смит, и это самое распространенное англоязычное имя в мире.

США - Национальный день уборки рождественской елки (National Take Down the Christmas Tree Day)

 • Она приносила тепло и уют в каждый дом в течение сезона, но всему есть конец, и пришло время убрать рождественскую елку. Национальный день уборки рождественской елки официально знаменует окончание рождественского сезона, так как это последний из 12 дней Рождества и день, когда празднуется крещение.

Ямайка - День марунов *

 • 6 января на Ямайке отмечается День марунов. Этот праздник приурочен к дню рождения капитана Куджое (Captain Cudjoe), который был маруном (маруны - мaroons - борцы за свободу, отражавшие нападения Британских колониальных войск). Куджое одержал победу над английской армией.
 • После этого, при его посредничестве, в 1738 году был заключен мирный договор с Британией. Этот договор гарантировал свободу рабам и значительные земельные владения.
 • Сегодня в этот день потомки бывших рабов воздают должное марунам. Жители Ямайки не забывают, что благодаря марунам многие из их предков были освобождены и смогли скрыться на Ямайке.
 • В честь праздника проводятся фестивали, неотъемлемыми атрибутами которых являются традиционные танцы, пение и обряды. Некоторые жители острова называют этот праздник «марунским рождеством».